KẾT QUẢ BẦU CỬ BCH CÔNG ĐOÀN SAIGONTEL & UỶ BAN KIỂM TRA NHIỆM KỲ 2022-2027

Viết bởi  - Thứ ba, 19 Tháng 7 2022
Vừa qua, anh chị CB-CNV của Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (SAIGONTEL) vừa thực hiện bầu cử trực tuyến chọn Ban chấp hành Công đoàn Công ty nhiệm kỳ IV (2022 – 2027) trên tinh thần tự nguyện, dân chủ.
 
1. Về phương thức bầu cử
- Kết quả bầu cử Công đoàn hợp lệ, với 113/127 (chiếm tỷ lệ 89%) đoàn viên công ty tham gia bầu cử.
- Việc biểu quyết thành viên BCH thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu cử online.
- Đoàn viên công ty chọn trực tiếp vào ô trống của ứng cử viên mà mình lựa chọn.
 
2. Nguyên tắc trúng cử:
- Người trúng cử phải có số phiếu bầu đạt tỷ lệ quá một phần hai (1/2) so với tổng số phiếu thu về và theo nguyên tắc lấy từ cao xuống thấp đối với từng vị trí bầu cử.
- Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số đoàn viên tín nhiệm ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.
 
3. Kết quả bầu cử:
 
- MIỀN NAM:
+ Ông Võ Trí Nhân trúng cử Chủ tịch công đoàn
+ Ông Nguyễn Văn Hùng trúng cử Phó Chủ tịch công đoàn
+ Bà Nguyễn Thị Lan Anh trúng cử Ủy viên ban chấp hành
 
- MIỀN BẮC:
+ Bà Ngô Hoài Thanh trúng cử Phó Chủ tịch công đoàn
+ Bà Phạm Thị Loan Phượng trúng cử Uỷ viên ban chấp hành
 
4. Kết quả chọn Uỷ ban kiểm tra
+ Ông Nguyễn Văn Hùng trúng cử Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra
+ Ông Trần Văn Quân trúng cử Thành viên Uỷ ban kiểm tra
+ Ông Vũ Gia Hải trúng cử Thành viên Uỷ ban kiểm tra
 
Mau thiet ke thogn tin BCH cong doan 05 16.05.57
 
Mau thiet ke thogn tin BCH cong doan 05 16.05.57
 
Mau thiet ke thogn tin BCH cong doan 05 16.05.57
 
Mau thiet ke thogn tin BCH cong doan 05 16.05.57
 
Mau thiet ke thogn tin BCH cong doan 05 16.05.57
 
Đây là hoạt động rất quan trọng với Công đoàn công ty, nhằm tìm ra những gương mặt/lực lượng nòng cốt, giúp cho công đoàn công ty ngày thêm vững mạnh. Xin chúc BCH Công đoàn cơ sở & Uỷ ban kiểm tra nhiệm kỳ IV 2022-2027 sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, xứng đáng là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động.
 
Kết quả bầu cử Công đoàn cơ sở & Uỷ ban kiểm tra sẽ được gửi về Liên đoàn lao động Quận 12 để chuẩn y theo quy định.
 
Phòng Truyền thông.

Đối tác chiến lược