Cơ hội nghề nghiệp

Chào mừng bạn đến với cổng thông tin việc làm của Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (SAIGONTEL)

Bạn là người có năng lực, bạn có quyết tâm làm việc và cống hiến, bạn muốn tìm kiếm một môi trường làm việc nhiều cơ hội phát triển ?
Hãy trở thành thành viên của đại gia đình SAIGONTEL ! Chúng tôi luôn mở rộng cánh cửa chào đón bạn. Đó là cơ hội cho bạn và cho chính SAIGONTEL. 

Phương châm làm việc của chúng tôi "ONE TEAM, ONE VOICE" 

[TP.HCM] Tuyển gấp Kế toán Trưởng Đơn vị Thành viên

 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Đơn vị/ Bộ phận: TP.HCM
 • Ngày hết hạn: 15/12/2021

[TP.HCM] Tuyển gấp Giám đốc Kinh doanh Đô Thị

 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Đơn vị/ Bộ phận: TP.HCM
 • Ngày hết hạn: 15/12/2021

[TP.HCM] Tuyển gấp Chuyên viên Xúc tiến Đầu tư

 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Đơn vị/ Bộ phận: TP.HCM
 • Ngày hết hạn: 20/12/2021

[TPHCM] Tuyển gấp Chuyên viên Pháp lý Dự án

 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Đơn vị/ Bộ phận: TP.HCM
 • Ngày hết hạn: 31/03/2021

[TP.HCM] Tuyển gấp Chuyên viên Pháp chế Dự án

 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Đơn vị/ Bộ phận: TP.HCM
 • Ngày hết hạn: 31/03/2021

[Hà Nội] Tuyển Thư ký Phó Tổng giám đốc

 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Đơn vị/ Bộ phận: Hà Nội
 • Ngày hết hạn: 10/03/2021

[TP HCM] Tuyển gấp chuyên viên tài chính

 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Đơn vị/ Bộ phận: TP HCM
 • Ngày hết hạn: 15/02/2021

[TP HCM] Tuyển gấp nhân viên thiết kế (designer)

 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Đơn vị/ Bộ phận: TP HCM
 • Ngày hết hạn: 31/01/2021

[TP HCM] Tuyển gấp chuyên viên giải phóng mặt bằng

 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Đơn vị/ Bộ phận: TP HCM
 • Ngày hết hạn: 31/12/2020

[TP HCM] Tuyển gấp chuyên viên pháp lý dự án

 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Đơn vị/ Bộ phận: TP HCM
 • Ngày hết hạn: 31/12/2020

[TP HCM] Tuyển gấp kế toán tổng hợp

 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Đơn vị/ Bộ phận: TP HCM
 • Ngày hết hạn: 31/12/2020

[TP HCM] Tuyển gấp chuyên viên pháp chế dự án

 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Đơn vị/ Bộ phận: TP HCM
 • Ngày hết hạn: 31/12/2020

[TP HCM] Tuyển gấp kế toán xây dựng cơ bản

 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Đơn vị/ Bộ phận: TP HCM
 • Ngày hết hạn: 01/02/2021

[HÀ NỘI] Tuyển gấp Kỹ sư Xây dựng

 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Đơn vị/ Bộ phận: Bắc Giang
 • Ngày hết hạn: 18/03/2020

[HÀ NỘI] Tuyển gấp Kỹ sư Xây dựng

 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Đơn vị/ Bộ phận: Bắc Giang
 • Ngày hết hạn: 18/03/2020

Đối tác chiến lược