Năm 2020 đánh dấu việc SAIGONTEL chính thức đầu tư vào mảng năng lượng, bắt đầu bằng việc đầu tư sản xuất điện mặt trời áp mái tại các KCN của Tập đoàn SGI và các bên liên kết. Theo đó, SAIGONTEL cùng với VINACAPITAL trở thành chủ đầu tư cho các dự án điện mặt trời áp mái do Liên doanh SKYX SAIGONTEL phát triển tập trung vào phân khúc thương mại và công nghiệp (C&I) với kế hoạch 50MW+ trong 2 năm đầu và 150MW+ trong các năm tiếp theo.
Với việc cung cấp giải pháp điện mặt trời áp mái toàn diện (End-to-End Solution) tầm cỡ quốc tế, Liên doanh SKYX SAIGONTEL mang đến cho khách hàng nguồn năng lượng điện sạch trong dài hạn mà khách hàng không tốn chi phí nào và đảm bảo tiết kiệm lớn cho khách hàng.
Nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn toàn cầu, chúng tôi sử dụng các thiết bị loại 1 và các nhà cung cấp quốc tế cho các dự án của mình.
 
Tham khảo thêm tại đây

Đối tác chiến lược