Đầu tư vào mảng truyền thông là một bước đi chiến lược nhằm hoàn thiện hệ sinh thái kinh doanh của SGT Group. Thông qua công ty thành viên - Công ty Cổ phần Giải trí Nắng Vàng – SGT Group nổ lực thiết lập nền tảng cho sự đổi mới đột phá trong các lĩnh vực kinh doanh, giúp tạo ra những cánh tay nối dài và tương hỗ các lĩnh vực kinh doanh còn lại.
Công ty Cổ phần Giải trí Nắng Vàng là đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn chiến lược truyền thông, dịch vụ sáng tạo, tổ chức sự kiện, quản lý tài năng, sản xuất nội dung truyền thông theo yêu cầu, dịch vụ truyền thông – quảng bá đa phương tiện… đáng tin cậy, sở hữu nhiều bản quyền các cuộc thi tầm vốc quốc tế và có nhiều thành tựu nổi bật trong mảng truyền thông.
Ngoài việc mang lại sản phẩm, dịch vụ truyền thông, sáng tạo tiêu chuẩn cao cho đối tác, Khách hàng, Công ty Cổ Phần Giái trí Nắng Vàng còn là phương tiện đóng góp giá trị không nhỏ cho SGT Group trong quá trình xúc tiến kêu gọi đầu tư trong và ngoài nước cho các dự án bất động sản.

Đối tác chiến lược