Thông tin tuyển dụng

Tuyển gấp Thư Ký Tổng Giám Đốc

  • Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực
  • Đơn vị/ Bộ phận: Tp. HCM
  • Ngày hết hạn: 31/05/2023

[TP HCM] Tuyển gấp chuyên viên tài chính

  • Mức lương: Thỏa thuận
  • Đơn vị/ Bộ phận: TP HCM
  • Ngày hết hạn: 31/05/2023

[TP HCM] Tuyển gấp kế toán tổng hợp

  • Mức lương: Thỏa thuận
  • Đơn vị/ Bộ phận: TP HCM
  • Ngày hết hạn: 31/05/2023

Đối tác chiến lược