SAIGONTEL ĐẢM BẢO AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG CHO TOÀN THỂ CB-CNV

Viết bởi  - Thứ hai, 06 Tháng 6 2022

Nhằm hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022, trong tháng 5 vừa qua, công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (SAIGONTEL) đã thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực với mục tiêu giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện cơ sở vật chất tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

SAIGONTEL 29.118006

SAIGONTEL chú trọng việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cho CBNV

Cụ thể, về hoạt động thông tin, bộ phận truyền thông SAIGONTEL đã đăng tải các tin bài với nội dung hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động do TPHCM phát động; đồng thời tuyên truyền các thông điệp an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) đến toàn thể CB-CNV trong công ty. Kênh truyền thông nội bộ của công ty bao gồm: email nội bộ, website công ty và group nhóm trên mạng xã hội facebook có vai trò tăng cường xây dựng, phát hành các thông điệp, cảnh báo, clip hướng dẫn về chủ đề, nội dung triển khai Tháng hành động, về kỹ năng, quy trình làm việc an toàn, các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của NSDLĐ, NLĐ trong công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Bên cạnh đó, Công đoàn công ty đồng thời phổ biến thông tin về Quyền và nghĩa vụ ATVSLĐ của người lao động và nghĩa vụ của người lao động hướng dẫn cho người lao động nhận diện, đánh giá nguy cơ, rủi ro cho môi trường làm việc.

Được biết trong suốt thời điểm dịch bệnh Covid-19 cao điểm, công ty và BCH Công đoàn, Ban Phòng chống dịch Covid-19 của SAIGONTEL cũng đã triển khai nhiều phương án để đảm bảo an toàn sức khỏe người lao động. Trong đó có vệ sinh, khử khuẩn môi trường làm việc, tuyên truyền các thông điệp phòng chống dịch qua các bài viết trên mạng xã hội, các poster dán tại nơi làm việc...

Ngoài ra, Ban quản lý tòa nhà đã thực hiện các Hoạt động kiểm tra công tác an toàn, vệ sinh lao động; kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; đánh giá, bảo trì cơ sở vật chất...theo định kì.

VQUY1640

BQLTN kiểm tra việc vận hành các thiết bị kỹ thuật

Nhìn chung, công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (SAIGONTEL) không chỉ tập trung vào nội dung đảm bảo an toàn, ngăn ngừa tai nạn lao động mà còn đặc biệt quan tâm đến chế độ đãi ngộ, cải thiện môi trường làm việc nhằm đảm bảo sức khỏe thể chất, tinh thần để người lao động có tâm thế làm việc tốt nhất.

-------------------------------------

* Các hoạt động triển khai được căn cứ theo:

1. Kế hoạch số 942/KH-UBND ngày 29/3/2022 của Ủy ban nhân dân TP.HCM về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bản Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022;

2. Công văn số 191/QTSC-HTCSKH ngày 14/4/2022 của Công ty TNHH MTV Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) về Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bản Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022;

Phòng Truyền thông.

Đối tác chiến lược