LỢI ÍCH KHI SAIGONTEL THỰC HIỆN SỐ HÓA

Viết bởi  - Thứ năm, 26 Tháng 5 2022

Hiện nay, SAIGONTEL đang thực hiện nhiều hoạt động nhằm hướng công cuộc chuyển đổi số, mà khởi đầu là việc số hóa doanh nghiệp. Việc mạnh dạn áp dụng số hóa, tiến tới thực hiện chuyển đổi số là một trong những mục tiêu của SAIGONTEL trong năm thứ 20, thông qua các hoạt động chiến lược của Tiểu ban chính sách Phát triển, dưới sự chỉ đạo của BLĐ và BĐH công ty.

Số hóa – hiểu một cách cơ bản - là việc nhập các dữ liệu lên phần mềm để dễ dàng quản lý, đánh giá và theo dõi. Đây là việc biến đổi các giá trị thực sang dạng số. Còn chuyển đổi số là cấp độ cao hơn một bậc, một pha hoàn thiện của số hóa. Quá trình số hóa và mục tiêu hướng tới chuyển đổi số thành công sẽ giúp SAIGONTEL tối ưu hóa hệ thống và quy trình làm việc, giảm thiểu được một số chi phí vận hành và tăng trưởng bền vững.

Với hai hình thức: số hóa dữ liệu và số hóa quy trình, số hóa doanh nghiệp khi được triển khai đồng bộ, sẽ đem đến một số lợi ích sau:

2642416 05

2642416 05

2642416 05

2642416 05

2642416 05

Nhìn chung, số hóa doanh nghiệp là những bước đầu tiên mà các doanh nghiệp nói chung và SAIGONTEL nói riêng cần phải thực hiện khi bước vào công cuộc chuyển đổi số. Đây là một trong những hoạt động quan trọng của SAIGONTEL, là động lực để triển khai rộng rãi cho các đơn vị trực thuộc SAIGONTEL GROUP.

Phòng Truyền thông.

Đối tác chiến lược