THÀNH LẬP BAN PHÒNG CHỐNG DỊCH SAIGONTEL TẠI MIỀN BẮC

Viết bởi  - Thứ hai, 06 Tháng 12 2021
Vừa qua, ngày 6.12, BLĐ công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn vừa Quyết định thành lập Ban Phòng chống dịch Saigontel tại miền Bắc nhằm kịp thời đảm bảo công tác chống dịch an toàn, hiệu quả, phù hợp tình hình thực tế tại các đơn vị.
 
Theo đó, Ban Phòng dịch mới thành lập gồm 05 thành viên: 01 trưởng ban, 01 Phó ban và 03 thành viên.
 
Thiet ke ban PCD mien Bac 01
 
Nhiệm vụ của Ban Phòng Chống Dịch Covid-19 tại khu vực miền Bắc như sau:
 
- Phối hợp các văn phòng, chi nhánh, đơn vị, phòng ban để thực hiện công tác phòng, chống, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh, sẵn sàng ứng phó với các tình huống phòng chống dịch Covid-19 tại SAIGONTEL theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và các cơ quan chức năng hữu quan, đúng quy định công ty;
- Xây dựng dựng các phương án ứng phó với từng cấp độ lây lan của dịch Covid-19; trình Tổng giám đốc phê duyệt thực hiện theo từng thời điểm thích hợp.
- Tổ chức diễn tập kịch bản ứng phó trong trường hợp cần thiết cần thiết
- Bảo đảm công tác tuyên truyền về tính chất nguy hiểm và tác hại nghiêm trọng của dịch bệnh gây ra; thông tin kịp thời, chính xác về diễn biến dịch và các ảnh hưởng của dịch bệnh đến hoạt động của SAIGONTEL GROUP, nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của CBNV.
 
Quyết định có hiệu lực từ ngày 6/12/2021 đến khi Ban Phòng Chống Dịch Covid-19 tại khu vực miền Bắc hoàn thành nhiệm vụ hoặc có quyết định khác của Công ty.
 
Phòng Truyền thông.

Đối tác chiến lược