Program "CHIEN DICH MAT LENH 2.0.1.0"

Written by  - Saturday, 20 October 2018

On the occasion of October 20, the charity Khat Vong and the PR Department SAIGONTEL organized the program “MAT LENH 2.0.1.0”The campaign took place in 10 days from October 8, 2018 to October 18, 2018, in which SAIGONTEL women use gifts union money as capital to buy or create products, ingenious persuasive Buyers sell the most products and at the highest price.

After the campaign, the total revenue was 166,683,000 VND, profits were agreed by the sisters to support the Hope fund with the amount of 87,355,000 VND. Particularly impressive figures show the number of products sold

Some products sold in the campaign

Nem Bui

"Nem Bui" Products of engineering – construction team Bac Ninh Branch

Phong Ke toan VP HN

Products of the SGN team

SGN

Products of Accounting Hanoi team

The results of the campaign are as follows:

  • The prize "NU CHIEN BINH QUY PHAI" belongs to Business team - Bac Ninh Branch with the profit of 8,920,000 VND.
  • The prize "NU CHIEN BINH NHAN AI" belongs to LAU 3 SAI GON Team with the highest contribution of 5,400,000 VND
  • The prize "CHIEN BINH KHA AI" belongs to Accounting team with the highest score of 1065 favorite on Facebook.
  • The prize "NU CHIEN BINH BAT NGO" belongs to Project Management and Kim Ha team - In the final minutes of the report, the organizers were surprised with the fundraising talent of the people with the amount of VND 12,800,000 of which 5,000,000 were supported from the outside
  • The prize “NU CHIEN BINH XUAT SAC” belongs to Ms. Bui Thi Quy, the outstanding woman who sold 3,300 buns and was the highest sales person in the campaign.

PR Dept.

Tin tức nổi bật

  Nhiều dự án tại Thủ Thiêm bị đóng băng vì thủ tục phá
Năm 2019 có thể là một năm thách thức của thị trường bất độ
Đông Nam Á, khu vực được cho là có thể hưởng lợi từ chiến tr
SGGP- Tài khoản viễn thông có vùng phủ xấp xỉ 100% dân số t
Dù trải qua không ít sóng gió, nhưng năm qua, các biến số vĩ