Job Opportunities

Tuyển dụng Giám Đốc Dự án KCN

  • Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực
  • Đơn vị/ Bộ phận: Tp. HCM
  • Ngày hết hạn: 31/05/2023

Strategic Partnership