Job Opportunities

[TP. HCM] Tuyển Gấp_Phó Ban Xúc Tiến Đầu Tư (Miền Nam)

  • Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực
  • Đơn vị/ Bộ phận: SAIGONTEL HCM
  • Ngày hết hạn: 31/05/2024

[TP. HCM] Tuyển Gấp_Phiên Dịch viên Tiếng Anh

  • Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực
  • Đơn vị/ Bộ phận: SAIGONTEL HCM
  • Ngày hết hạn: 31/05/2024

[TP. HCM] Tuyển Gấp_Phiên Dịch viên Tiếng Trung (Đài Loan)

  • Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực
  • Đơn vị/ Bộ phận: SAIGONTEL HCM
  • Ngày hết hạn: 31/05/2024

Our Strategic Partners