(84-8) 3715 9909

A member of Saigon Invest Group - SGI

One of the largest private groups in Vietnam. SaigonTel has been achieving many markable success in communication, IT, smart buildings, real estates and Industrial park area,...Lễ ký kết Hợp đồng hợp tác giữa SAIGONTEL với hai đối tác ANETCOM HQ và KDIGITAL tại hội nghị Connect W 2017 tại Hàn Quốc
Lễ ký kết Hợp đồng hợp tác giữa SAIGONTEL với hai đối tác ANETCOM HQ và KDIGITAL tại hội nghị Connect W 2017 tại Hàn Quốc
Chương trình Kỉ niệm 15 năm thành lập Tổng Công ty Đô thị Phát triển Kinh Bắc - KBC
Chương trình Kỉ niệm 15 năm thành lập Tổng Công ty Đô thị Phát triển Kinh Bắc - KBC
Giải bóng đá SAIGONTEL OPEN lần thứ nhất năm 2017 chính thức khép lại
Giải bóng đá SAIGONTEL OPEN lần thứ nhất năm 2017 chính thức khép lại
COMMUNITY CONNECTION
NEWSLETTER RECEIVING REGISTRATION
LeToan.co