(84-8) 3715 9909

CBTT: Báo cáo hợp nhất và báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017

CBTT: Báo cáo hợp nhất và báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017
Đăng bởi: Quynh Phan Nhu - Vào lúc: 30/08/2017

CBTT: Giải trình báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm

CBTT: Giải trình báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm
Đăng bởi: Quynh Phan Nhu - Vào lúc: 10/08/2017

CBTT: Báo cáo quản trị 6 tháng 2017

CBTT: Báo cáo quản trị 6 tháng 2017
Đăng bởi: Quynh Phan Nhu - Vào lúc: 28/07/2017

CBTT: Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/2017

CBTT: Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/2017
Đăng bởi: Nguyễn Thị Kim Tuyến - Vào lúc: 28/04/2017

CBTT: Báo cáo tài chính Quý 1/2017

CBTT: Báo cáo tài chính Quý 1/2017
Đăng bởi: Nguyễn Thị Kim Tuyến - Vào lúc: 28/04/2017

CBTT: Đính chính nội dung Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2016

CBTT: Đính chính nội dung Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2016
Ngày 22/4/2017, Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn đã tiến hành thành công Đại hội cổ đổng thường niên năm tài chính 2016
Đăng bởi: Nguyễn Thị Kim Tuyến - Vào lúc: 24/04/2017

CBTT: Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2016

CBTT: Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2016
Ngày 22/4/2017, Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn đã tiến hành thành công Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2016.
Đăng bởi: Nguyễn Thị Kim Tuyến - Vào lúc: 22/04/2017

Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn

Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn
Đăng bởi: Nguyễn Thị Kim Tuyến - Vào lúc: 22/04/2017

CBTT: Báo cáo thường niên 2016

CBTT: Báo cáo thường niên 2016
Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn công bố Báo cáo thường niên năm 2016.
Đăng bởi: Nguyễn Thị Kim Tuyến - Vào lúc: 20/04/2017

Văn kiện Đại hội Cổ đông thường niên năm tài chính 2016

Văn kiện Đại hội Cổ đông thường niên năm tài chính 2016
Văn kiện Đại hội Cổ đông thường niên năm tài chính 2016, gồm:
Đăng bởi: Nguyễn Thị Kim Tuyến - Vào lúc: 07/04/2017

CBTT: Họp Đại hội Cổ đông thường niên năm tài chính 2016

CBTT: Họp Đại hội Cổ đông thường niên năm tài chính 2016
Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn công bố thông tin về việc họp Đại hội Cổ đông thường niên năm tài chính 2016.
Đăng bởi: Nguyễn Thị Kim Tuyến - Vào lúc: 07/04/2017

SaigonTel: Miễn nhiệm Phó Tổng Giám Đốc phụ trách Khối Công Nghệ

SaigonTel: Miễn nhiệm Phó Tổng Giám Đốc phụ trách Khối Công Nghệ
Ngày 07/10/2016, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn đã ban hành Quyết định số 12/2016/QĐ-HĐQT về việc miễn nhiệm ông Phạm Đức Tuấn.
Đăng bởi: Quynh Phan Nhu - Vào lúc: 07/10/2016

CBTT: Biên bản họp và Nghị quyết ĐHCĐ năm tài chính 2015

CBTT: Biên bản họp và Nghị quyết ĐHCĐ năm tài chính 2015
Ngày 30/6 vừa qua, Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2015 tại văn phòng Tổng công ty: Lô 46 CVPM Quang Trung, TP.HCM
Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 01/07/2016

Ngày 30/6, SaigonTel tổ chức ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2015

Ngày 30/6, SaigonTel tổ chức ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2015
SaigonTel trân trọng thông báo đến Quý cơ quan & Quý cổ đông về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2015
Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 15/06/2016
KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN
LeToan.co