(84-8) 3715 9909

CBTT kèm Quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng Chi nhánh của SAIGONTEL

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng mới Chi nhánh SAIGONTEL Bắc Ninh kể từ ngày 8/11/2017. Nội dung chi tiết như đính kèm.
Đăng bởi: Quynh Phan Nhu - Vào lúc: 08/11/2017

CBTT: Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/2017 lần 1

CBTT: Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/2017 lần 1
Đăng bởi: Quynh Phan Nhu - Vào lúc: 30/10/2017

CBTT: Báo cáo tài chính riêng lẻ Quý 3/2017

CBTT:  Báo cáo tài chính riêng lẻ Quý 3/2017
Đăng bởi: Quynh Phan Nhu - Vào lúc: 30/10/2017

CBTT: Báo cáo hợp nhất và báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017

CBTT: Báo cáo hợp nhất và báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017
Đăng bởi: Quynh Phan Nhu - Vào lúc: 30/08/2017

CBTT: Giải trình báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm

CBTT: Giải trình báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm
Đăng bởi: Quynh Phan Nhu - Vào lúc: 10/08/2017

CBTT: Báo cáo quản trị 6 tháng 2017

CBTT: Báo cáo quản trị 6 tháng 2017
Đăng bởi: Quynh Phan Nhu - Vào lúc: 28/07/2017

CBTT: Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/2017

CBTT: Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/2017
Đăng bởi: Nguyễn Thị Kim Tuyến - Vào lúc: 28/04/2017

CBTT: Báo cáo tài chính Quý 1/2017

CBTT: Báo cáo tài chính Quý 1/2017
Đăng bởi: Nguyễn Thị Kim Tuyến - Vào lúc: 28/04/2017

CBTT: Đính chính nội dung Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2016

CBTT: Đính chính nội dung Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2016
Ngày 22/4/2017, Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn đã tiến hành thành công Đại hội cổ đổng thường niên năm tài chính 2016
Đăng bởi: Nguyễn Thị Kim Tuyến - Vào lúc: 24/04/2017

CBTT: Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2016

CBTT: Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2016
Ngày 22/4/2017, Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn đã tiến hành thành công Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2016.
Đăng bởi: Nguyễn Thị Kim Tuyến - Vào lúc: 22/04/2017

Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn

Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn
Đăng bởi: Nguyễn Thị Kim Tuyến - Vào lúc: 22/04/2017

CBTT: Báo cáo thường niên 2016

CBTT: Báo cáo thường niên 2016
Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn công bố Báo cáo thường niên năm 2016.
Đăng bởi: Nguyễn Thị Kim Tuyến - Vào lúc: 20/04/2017

Văn kiện Đại hội Cổ đông thường niên năm tài chính 2016

Văn kiện Đại hội Cổ đông thường niên năm tài chính 2016
Văn kiện Đại hội Cổ đông thường niên năm tài chính 2016, gồm:
Đăng bởi: Nguyễn Thị Kim Tuyến - Vào lúc: 07/04/2017

CBTT: Họp Đại hội Cổ đông thường niên năm tài chính 2016

CBTT: Họp Đại hội Cổ đông thường niên năm tài chính 2016
Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn công bố thông tin về việc họp Đại hội Cổ đông thường niên năm tài chính 2016.
Đăng bởi: Nguyễn Thị Kim Tuyến - Vào lúc: 07/04/2017
KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN
LeToan.co