(84-8) 3715 9909
Giáo dục
Administrator       November 25, 2014

Giáo dục

Tháng 1/2006, Viện Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (Saigon ICT) ra đời dựa trên sự hợp tác giữa SaigonTel và trường Đại học Hùng Vương (TP.HCM) với mục tiêu đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực Công nghệ thông tin chất lượng cao cho đối tác nước ngoài và các khách hàng Việt Nam.

Sự khác biệt của Saigon ICT so với các tổ chức khác là xây dựng mô hình hoạt động khép kín tất cả trong một: Nghiên cứu – Dịch vụ - Đào tạo; góp phần đưa ngành công nghệ thông tin hòa nhập cùng bạn bè thế giới.

Hiện tại, Saigon ICT đang tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu và cung cấp giải pháp công nghệ thông tin toàn diện cho các tổ chức CNTT ở Việt Nam; Phát triển hệ thống phần mềm đóng gói và thực hiện các dịch vụ outsouring trong lĩnh vực phần mềm.

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN
LeToan.co