(84-8) 3715 9909
Dịch vụ viễn thông
Administrator       February 09, 2015

Dịch vụ viễn thông

SaigonTel hiện đang tham gia điều hành các dự án trọng điểm hiện nay của SPT - Đơn vị SaigonTel góp vốn đầu tư như:

Mạng cáp quang biển AAG; mạng NGN SPT; mạng truyền dẫn cáp quang và mạng truyền dẫn Microware toàn quốc;...

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN
LeToan.co