(84-8) 3715 9909

CBTT kèm Quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng Chi nhánh của SAIGONTEL

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng mới Chi nhánh SAIGONTEL Bắc Ninh kể từ ngày 8/11/2017. Nội dung chi tiết như đính kèm.
Đăng bởi: Quynh Phan Nhu - Vào lúc: 08/11/2017

CBTT: Giải trình báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm

CBTT: Giải trình báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm
Đăng bởi: Quynh Phan Nhu - Vào lúc: 10/08/2017

CBTT: Báo cáo quản trị 6 tháng 2017

CBTT: Báo cáo quản trị 6 tháng 2017
Đăng bởi: Quynh Phan Nhu - Vào lúc: 28/07/2017

CBTT: Đính chính nội dung Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2016

CBTT: Đính chính nội dung Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2016
Ngày 22/4/2017, Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn đã tiến hành thành công Đại hội cổ đổng thường niên năm tài chính 2016
Đăng bởi: Nguyễn Thị Kim Tuyến - Vào lúc: 24/04/2017

CBTT: Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2016

CBTT: Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2016
Ngày 22/4/2017, Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn đã tiến hành thành công Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2016.
Đăng bởi: Nguyễn Thị Kim Tuyến - Vào lúc: 22/04/2017

CBTT: Báo cáo thường niên 2016

CBTT: Báo cáo thường niên 2016
Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn công bố Báo cáo thường niên năm 2016.
Đăng bởi: Nguyễn Thị Kim Tuyến - Vào lúc: 20/04/2017

CBTT: Biên bản họp và Nghị quyết ĐHCĐ năm tài chính 2015

CBTT: Biên bản họp và Nghị quyết ĐHCĐ năm tài chính 2015
Ngày 30/6 vừa qua, Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2015 tại văn phòng Tổng công ty: Lô 46 CVPM Quang Trung, TP.HCM
Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 01/07/2016

Ngày 30/6, SaigonTel tổ chức ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2015

Ngày 30/6, SaigonTel tổ chức ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2015
SaigonTel trân trọng thông báo đến Quý cơ quan & Quý cổ đông về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2015
Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 15/06/2016

SaigonTel nhận Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động VPĐD tại Hà Nội

SaigonTel nhận Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động VPĐD tại Hà Nội
Ngày 19/05, SaigonTel đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện tại: Tầng 2, số 193 Trích Sài, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội do ông Phạm Văn Lực làm người đại diện.
Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 19/05/2016

CBTT: V/v Gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2015

CBTT: V/v Gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2015
Ngày 09/05/2016, SaigonTel đã nhận được công văn số 5344/PĐKKD-KT của Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2015 đến tháng 6/2016. Thời gian, địa điểm và các nội dung liên quan đến ĐH sẽ được công ty thông báo sau.
Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 09/05/2016

SaigonTel nhận Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động VPĐD tại TP.HCM

SaigonTel nhận Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động VPĐD tại TP.HCM
Ngày 26/04, SaigonTel đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện tại: Tầng 3, tòa nhà TN Global, số 12 Phạm Đình Toái, Phường 6, Quận 3, TP.HCM do ông Phan Văn Giác làm người đại diện.
Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 26/04/2016

SaigonTel mở văn phòng đại diện tại TP.HCM và Hà Nội

SaigonTel mở văn phòng đại diện tại TP.HCM và Hà Nội
Ngày 20/4, Hội đồng quản trị Công ty SaigonTel đã ban hành quyết định số 03/2016/NQ-HĐQT và 05/2016/NQ-HĐQT về việc thành lập VPĐD công ty tại Hà Nội và TP.HCM
Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 20/04/2016

CBTT: V/v Gia hạn thời gian họp ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2015

CBTT: V/v Gia hạn thời gian họp ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2015
Ngày 19/4, Hội đồng quản trị Công ty SaigonTel đã ban hành nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2015 của Công ty đến tháng 6/2016.
Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 19/04/2016

CBTT: Giải trình và thuyết minh bổ sung Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4/2015

Ngày 17/02, SaigonTel có công văn số 05/2016-CV giải trình và thuyết minh bổ sung Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4/2015 cho Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM & UBCK NN.
Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 02/03/2016

CBTT V/v: Chốt danh sách tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2016

CBTT V/v: Chốt danh sách tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2016
Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (SaigonTel) trân trọng công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông năm 2016
Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 03/03/2016
KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN
LeToan.co