(84-8) 3715 9909

Báo cáo thường niên 2015

Báo cáo thường niên 2015
Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 20/04/2016

Báo cáo quản trị 2015

Báo cáo quản trị 2015
SaigonTel công bố báo cáo tình hình quản trị công ty 2015
Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 01/02/2016

Báo cáo Quản trị 6 tháng đầu năm 2015

Báo cáo Quản trị 6 tháng đầu năm 2015
Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 30/07/2015

Báo cáo thường niên 2014

Báo cáo thường niên 2014
Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 21/04/2015

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014

Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 28/07/2014

Báo cáo thường niên năm 2013

Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 23/05/2014

Báo cáo thường niên năm 2012

 </p>
Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 06/08/2013

SGT CBTT: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012

Ngày 28/01/2013 Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (Saigontel) đã có công văn gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở GDCK TP.HCM v/v Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2012.
Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 05/02/2013

SGT Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2012

Ngày 28/01/2013 Công ty Saigontel đã có công văn gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở GDCK TP.HCM v/v Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012.
Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 05/02/2013

SGT CBTT: Báo cáo tình hình quản trị Công ty

Ngày 28/01/2013 Công ty Saigontel đã có công văn gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở GDCK TP.HCM v/v Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012.
Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 05/02/2013

Báo cáo Quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2012

Ngày 30/07/2012, Công ty SaigonTel đã có công văn gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở GDCK Tp.HCM v/v Báo cáo tình hình Quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2012.
Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 30/07/2012

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2013

Vui lòng tải tài liệu đính kèm bên dưới.
Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 26/04/2012

Báo cáo Quản trị công ty Quý 1 năm 2012

Ngày 25/04/2012, Công ty SaigonTel đã có công văn gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở GDCK Tp.HCM v/v Báo cáo tình hình Quản trị công ty Quý 1 năm 2012.
Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 25/04/2012

Báo cáo thường niên năm 2011

Vui lòng tải file đính kèm bên dưới.
Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 20/04/2012

Báo cáo Quản trị công ty quý 4 năm 2011

Ngày 20/01/2012, Công ty SaigonTel đã có công văn  gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở GDCK Tp.HCM v/v Báo cáo tình hình Quản trị công ty Quý 4 năm 2011.
Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 20/01/2012
KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN
LeToan.co