(84-8) 3715 9909
CBTT: Họp Đại hội Cổ đông thường niên năm tài chính 2016
Nguyễn Thị Kim Tuyến       April 07, 2017

CBTT: Họp Đại hội Cổ đông thường niên năm tài chính 2016

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn công bố thông tin về việc họp Đại hội Cổ đông thường niên năm tài chính 2016.

Đại hội diễn ra với nội dung như sau:

1. Thời gian: 8 giờ 30 phút, thứ 7, ngày 22/04/2017

2. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới Riverside Palace - 360D Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh

3. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 22/02/2017

4. Nội dung chính của Đại hội, mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội được đăng tải trên website Công ty

Đính kèm Công bố thông tin này là Nghị quyết của HĐQT về việc tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm tài chính 2016. 

Danh sách tập tin đính kèm
Công bố - Quyết định - Chương trình ĐHCĐ thường niên 2016.pdf
KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN
LeToan.co